bold sint antoius Beeld_A_4x3

Antonius

wonen in het groene hart

Opdrachtgever:
DCA
Locatie:
Sint-Antonius, Zoersel
Periode:
2015-2022
Oppervlakte:
6.100m² bovengronds, 2.900m² ondergronds

Het masterplan voorziet in een ontwikkeling van een open groenzone in het centrum van Sint Antonius. Een belangrijk aandachtspunt in het ontwerp is het vermijden van het klassieke verkavelingspatroon, waarbij alle open ruimte geprivatiseerd en afgesloten wordt, en waar straten en tuinhekken de intensieve groenzone dwarsbomen. Op deze site wensen we openheid en collectief gebruik van hoogwaardige groenzones.

Voor deze fase worden 42 ruime appartementen voorzien, verdeeld over 7 gebouwen, met een ondergrondse parking.  De gebouwen zijn los ingepland op het terrein alsof het dobbelstenen zijn die gerold werden op de groenzone. Hierdoor ontstaat een spanningsveld tussen open en gesloten ruimtes, en ontstaan gebruikszones die de groenzone intensifiëren. De gebouwen worden bovenop een ondergrondse parking voorzien, waardoor er bovengronds slechts enkel auto’s voor bezoekers zullen zijn.

bold sint antoius Beeld_B_4x3

Elk gebouw is verschillend, enerzijds door de variatie in appartementtype (6 types, van één tot 3 slaapkamers), anderzijds door de het verschuiven van raamgroottes en locatie. Ook in gevelmateriaal zit er een verschil. Enkele gebouwen zullen donker gevoegd worden, terwijl andere licht gevoegd worden.

De materialisatie van de blokken is een uitgekiend concept van robuuste materialen (handvorm gevelsteen met betonelementen in dezelfde kleurtinten) die een duidelijke en massieve schil vormen, waarbij de open delen van de gebouwen net licht en scherp zijn (pleisterwerk, metaal). Het standaard detail aan de ramen wordt rigoureus doorgetrokken naar alle gevelopeningen. Tussen de daklaag en de lagere verdiepingen zit een sterk geaccentueerde naad die de overgang maakt van de massieve sokkel en de meer opengewerkte daklaag.
De gebouwen zijn heel compact opgevat, zonder in te boeten aan zonlichttoetreding. Hierdoor werd al snel, zonder technische ingrepen een laag E-peil gehaald.

bold sint antoius Beeld_D_4x3

bold sint antoius Beeld_I_4x3