evenbeeld-BOLD-Sint-Antonius-24

Antonius

wonen in het groene hart

Opdrachtgever:
DCA
Locatie:
Sint-Antonius, Zoersel
Periode:
2015-2022
Oppervlakte:
6.100m² bovengronds, 2.900m² ondergronds

Het masterplan voorziet in een ontwikkeling van een open groenzone in het centrum van Sint Antonius. Een belangrijk aandachtspunt in het ontwerp is het vermijden van het klassieke verkavelingspatroon, waarbij alle open ruimte geprivatiseerd en afgesloten wordt, en waar straten en tuinhekken de intensieve groenzone dwarsbomen. Op deze site wensen we openheid en collectief gebruik van hoogwaardige groenzones.

Voor deze fase worden 42 ruime appartementen voorzien, verdeeld over 7 gebouwen, met een ondergrondse parking.  De gebouwen zijn los ingepland op het terrein alsof het dobbelstenen zijn die gerold werden op de groenzone. Hierdoor ontstaat een spanningsveld tussen open en gesloten ruimtes, en ontstaan gebruikszones die de groenzone intensifiëren. 

evenbeeld-BOLD-Sint-Antonius-19

© Evenbeeld

Elk gebouw is uniek, enerzijds door de variatie in appartementtype, anderzijds door het verschuiven van raamgroottes en locatie. Ook in gevelmateriaal zit er een subtiel verschil. Enkele gebouwen zullen donker gevoegd worden, terwijl andere licht. De materialisatie van de blokken is een uitgekiend concept van robuuste materialen met een handvorm gevelsteen die een massieve schil vormen, waarbij de open delen van de gebouwen net licht en scherp zijn.  Tussen de daklaag en de lagere verdiepingen zit een sterk geaccentueerde naad.  

sint antonius masterplan

evenbeeld-BOLD-Sint-Antonius-3

© Evenbeeld

evenbeeld-BOLD-Sint-Antonius-2

© Evenbeeld

evenbeeld-BOLD-Sint-Antonius-17

© Evenbeeld