2017.590 Cluster Noord 001 web

Cluster Noord

technische dienst stad Antwerpen

Opdrachtgever:
Stad Antwerpen
Locatie:
Merksem
Periode:
2017-2018
Oppervlakte:
81.000 m²

De projectsite ligt op de grens tussen het woongebied Merksem en het industriegebied langsheen het Albertkanaal. De site wordt omarmd door het Bouckenborgh park met zijn kasteel, vijver en wandelpaden. Aan de overzijde van de Deurnsebaan staan de statige rijstsilo’s van Bosto met het gedicht van Joke Van Leeuwen.

We positioneerden het gebouw langsheen de noordelijke perceelgrens. Hierdoor ontstaat een fysieke en akoestische buffer tussen het Bouckenborgh park en het luidruchtige zuidelijke industriegebied. Tevens respecteren we de zichtassen vanuit het kasteel en verschuiven we het zwaartepunt van de site richting de Straalstraat. Daar vindt een beweging in de hoogte plaats, als tegenpool van de rijstsilo’s van Bosto aan de Deurnsebaan en de Brug van de Azijn.   De slanke S-vorm van de footprint volgt de noordelijke perceelsgrens waardoor een vloeiende lijn over het volledige perceel ontstaat. Naar de parkrand toe bouwen we trapsgewijs af, zodat de overgangen op een menselijke schaal worden ervaren. 

z.07-05

Door het uitgebreide programma van gemotoriseerd verkeer voorzien we tot op de tweede verdieping  toegang met wagens en vrachtwagens. Deze functies worden ondergebracht in een vrij massieve sokkel. Op deze sokkel wordt trapsgewijs een functionele bovenbouw geplaatst waar geleidelijk een rustige omgeving ontstaat van gebruiksterrassen waar de gebruikers kunnen genieten van de zon, het park en de uitzichten.

Zo ontstaat er op de tweede verdieping een wandel boulevard langsheen de noordelijke bomenrijen, die de verschillende functionele zones verbindt.  Op de vierde verdieping creëren we drie terrassen. Het noordelijke terras geeft een relatie tussen het bedrijfsrestaurant en het park, het oostelijk terras wordt aangelegd als een tuin met  kippen. In het zuiden aan de koffiezone is een zon- en ontspanningsterras voorzien met een moestuin met bijenkasten op een veilige afstand. 

z.14-16

23.project schets snede

E_04_renders_003_C web

E_04_renders_004_C web

De twee werelden, mens en motor krijgen elk hun eigen expressie in de gevel. De massievere sokkel wordt in een groene betonkleur uitgewerkt als een rustige basis voor al het oranje geweld. Door te werken met één uniforme kleur wordt ook duidelijk tot waar de voertuigen kunnen circuleren. Door  de configuratie van de verschillende functies en trapsgewijze aanpak in de volumetri ontstaat er in de gevelvlakken een duidelijke krachtige vormentaal. Dit zorgt voor een boeiend lijnenspel in perspectief, en geeft het complex een slanke uitstraling in harmonie met zijn omgeving en het park.

e_04_renders_002_c web

Plug & Play

Het gebouw werd uitgewerkt in een skeletstructuur van betonnen kolommen, balken en vloeren. Dit grid blijft een zichtbaar element en geeft de gevels een expressie en schaal. 

Afhankelijk van de achterliggende functie werken we de invul gevelmodules verder uit. De zuidelijke gevels zijn voornamelijk ingevuld met modules in combinatie van zonnepanelen. De noordelijke gevels hebben meer beglazing om het daglicht binnen te halen. 

Werken met dit plug & play principe geeft de mogelijkheid om in de toekomst flexibel in te spelen op de wisselende noden van dat ogenblik. Het parkeerdek kan bijvoorbeeld op termijn ingepalmd worden als sportterrein, de hellende vlakken kunnen geïntegreerd worden als looppistes, het magazijn kan een indoor sporthal worden…, samen met het restaurant en de kleedruimtes ligt er zo een mogelijke toekomst open voor een cultureel of sportcentrum.  

24.project visie