bold roodthooft 003 web

Confiserie Roodthooft

herontwikkeling snoepjesfabriek

Opdrachtgever:
Ultrium Development
Locatie:
Antwerpen Berchem
Periode:
2017-2023
Oppervlakte:
6.840m² bovengronds, 3.360m² ondergronds

restauratiedossier door Patine architecten

Al sinds 1930 was de snoepjesfabriek Roodthooft, met de iconische “arabierekes” als uithangsbord, ondergebracht in de fabriekspanden aan de Lange Leemstraat. De oorspronkelijke boterfabriek werd gebouwd in 1905 voor Albers Creameries en bestaat uit een sierlijke voorbouw met kantoren, woning en inrijpoort aan de straat en een dubbel zo breed fabrieksgebouw met pakhuisvleugel uit rode baksteen aan het binnengebied op het achterliggende perceel. Het woonhuis en de fabriek in artnouveaustijl werden beschermd als monument in 2003.

Met de aankoop van de site van Confiserie Roodthooft én enkele overige panden rondom deze site is de mogelijkheid gecreëerd om een hoog kwalitatieve stedenbouwkundige residentiële ontwikkeling te realiseren.

De beschermde panden vormen de kern van de herbestemming van de hele site. In samenwerking met Patine architecten en met steun van het Agentschap Onroerend Erfgoed worden de beschermde panden zorgvuldig geconserveerd, gerestaureerd en voorzien van de nodige technische voorzieningen en hedendaags comfort. Door de herbestemming van de erfgoedpanden wordt de hele site nieuw leven ingeblazen.

bold roodthooft 001 web

bold roodthooft 004 web

Ankerpunten van deze ontwikkeling zijn enerzijds dus de erfgoedwaarde van de site en de bijhorende industriële sfeer, en anderzijds het ontpitten en het creëren van nieuwe open ruimtes. Om dit te kunnen realiseren, worden er enkele nieuwbouw volumes voorzien die geënt worden op de bestaande structuren en die het stedelijk weefsel versterken. 

De hele site is een privaat woonerf en omvat verschillende woonvormen gecentreerd rond gevarieerde open ruimtes en gemeenschappelijke tuinen. In totaal kent Confiserie Roodthooft een 50 tal exclusieve woonunits, gaande van charmante stadswoningen met privé tuin, over compacte en luxueuze appartementen, kantoorvilla’s tot exclusieve lofts en penthouses met rijkelijke terrassen.

bold roodthooft 005 web

bold roodthooft 006 web

Het art-nouveau woonhuis heeft een bijzonder artistieke voorgevel. Bedoeld als publicitair uithangbord voor de oorspronkelijke boterfabriek verwijst het geveldecor van boterbloemen naar de geproduceerde margarine. De voorgevel heeft een parement uit witte Silezische bakstenen met overvloedig gebruik van blauwe hardsteen. Typische details vormen de ijzeren lateien van de pui, de gesmede sierankers in bloemvorm en de contrasterende lagen rode baksteen. Opvallend is ook de smeedijzeren poort met typisch art-nouveau patroon.

bold roodthooft 007 web

Het principe van een fijn gedetailleerde voorgevel met lichte kleuren en sterke lijnen wordt op een hedendaagse manier geïnterpreteerd in de nieuwbouw volumes. Op die manier wordt een geïntegreerd straatbeeld bekomen. Het binnengebied van de site wordt gekenmerkt door de vroege industriële sfeer van de waardevolle panden uit rode baksteen. De nieuwbouw volumes die rond het binnenplein ingepland worden, ondersteunen en versterken deze sfeer. Ook voor de nieuwe gevels wordt gekozen voor rode baksteen en een sterke ritmiek.

bold roodthooft 008 web

bold roodthooft 009 web