2003.249 Eksterlaer 001b web

Eksterlaer

nieuwe woonwijk

Opdrachtgever:
Vooruitzicht
Locatie:
Deurne
Periode:
2003-2025
Oppervlakte:
148.780 m²

ism. Polo Architects

Het projectgebied Eksterlaer is een van de laatste grote woonuitbreidingsgebieden in Antwerpen. Een intensieve samenwerking tussen architecten, projectontwikkelaars en de stedelijke diensten resulteerde eind 2003 in een stedenbouwkundig plan met 500 nieuwe wooneenheden: 380 grondgebonden woningen en 120 appartementen in een groene omgeving. 

Er werd vooral gestreefd naar een verdichting van de  bebouwing ten voordele van meer privaat en publiek groen dat doorheen de site loopt als een lange parkstrook met een waterpartijen.

Om te vermijden dat de verkeersdruk verhoogt, werden de straten autoluw gemaakt, en vormen de aansluitende straten woonerven. De auto wordt zoveel mogelijk aan het straatbeeld onttrokken. Bewoners parkeren op eigen terrein of ondergronds. Te voet of met de fiets is het terrein eenvoudig doorwaadbaar via paden, bruggen en speelvelden.

2003.249 Eksterlaer 002 web

Zowel de grondgebonden woningen als de appartementen, de sociale huur- en koopwoningen als de assistentiewoningen worden in verschillende vormen en groottes aangeboden waardoor een gezonde mix van bewoners kan ontstaan.

Architcturaal werd er gekozen voor een expressieve vormentaal door middel van variërende Insprongen en uitsnijdingen uit de bakstenen volumes.  Ondanks de repetitie van een aantal typewoningen ontstaat er hierdoor een boeiend en levendig straatbeeld. Deze wordt hoofdzakelijk gekenmerkt door baksteenmetselwerk in diverse tinten, metselverbanden en gradaties. De uniforme materialisatie maakt de gehele site coherent. 

Sedert 2016 is men gestart met de effectieve uitvoering van de plannen. Momenteel is het openbaar domein aan de zijde van de constant Jorislaan aangelegd en zijn de eerste rijwoningen en appartementen in uitvoering. 

2003.249 Eksterlaer 003 web

2003.249 Eksterlaer 004 web

2003.249 Eksterlaer 005 web