2015.544 Lepelhof 001 web

Lepelhof

sociale huurappartementen

Opdrachtgever:
De Ideale Woning
Locatie:
Mortsel
Periode:
2015-2020
Oppervlakte:
5.526 m²


Laureaat architectuurwedstrijd De Ideale Woning 2015

Nabij Mortsel centrum, ter hoogte van de Sint-Benedictuskerk, worden 22 sociale huurappartementen gebouwd met woonondersteuning en dagbesteding voor volwassenen met een beperking. Het nieuwe Lepelhof positioneert zich door zijn zuivere vormgeving als een krachtig maar sober gebaar naar de gotische Sint-Benedictuskerk en het voorliggende plein.  Hierdoor ontstaat er een afgebakend kader waarin de kerk zijn prominente positie behoudt. 

2015.544 Lepelhof 002 web

De bouwlijnen van het nieuwe bouwvolume zijn ontstaan vanuit de flankerende gebouwen. Zo sluit de voorgevel nauw aan op de bestaande gevel en kroonlijst van het naast gelegen schoolgebouw. Ook de toegang tot het kerkhof wordt door het nieuwe volume geaccentueerd. Het geheel vormt zo een harmonisch geheel. Op basis van de oriëntatie en het programma werd er gekozen voor een volume met een ruime, groene patio. Deze omsloten binnentuin zorgt ervoor dat elk appartement kan genieten van een zuid-oost oriëntatie. 

2015.544 Lepelhof 003 web

2015.544 Lepelhof 004 web

Door volumes weg te snijden, sluit het gebouw harmonieus aan op zijn omgeving. De uitsnijding grenzend aan het plein is voorbehouden als gemeenschappelijke ruimte. Het polyvalente karakter van de zaal maakt het mogelijk de sociale interactie met de omgeving te bevorderen. Zo kunnen naschoolse activiteiten ingepland worden en is er de mogelijkheid ondersteuning te bieden aan evenementen die doorgaan op het nieuw aan te leggen buurtplein.

2015.544 Lepelhof 005 web

Tevens is er gekozen voor een contrast tussen de harde buitengevel in ruwe baksteen en de zachte binnengevels van de patio in een geglazuurde turquoise gevelsteen. De passerelles in het binnengebied doen dienst als zonnewering en sporadisch als terras. Door de passerellen door te trekken tot aan de noordgevel ontstaan er interessante doorzichten die zorgen voor de nodige discretie. De grote dubbelhoge openingen verraden de dualiteit tussen de sobere buitengevel en het vibrante binnengebied.