2003.249.04 Parkflats 001 web

Parkflats

appartementen in het park

Opdrachtgever:
Vooruitzicht
Locatie:
Deurne
Periode:
2016-2020
Oppervlakte:
5.840 m²

Het projectgebied Eksterlaer is één van de laatste grote woonuitbreidingsgebieden in Groot-Antwerpen. Een intensieve samenwerking tussen architecten, projectontwikkelaar en de stad resulteerde in een kwalitatief stedenbouwkundig plan dat voorziet in 500 nieuwe woonéénheden: 380 grondgebonden woningen en 120 appartementen in een groene omgeving. Verschillende woontypologieën werden samengebracht zoals patio-, meegroei-, rij-, strip- en ritswoningen om zo tot een grote diversiteit te komen,  eigen aan het stedelijk wonen.
Bijna de helft van de site blijft publiek domein en bestaat uit openbaar groen,  een ruime parkstrook met vijvers, fietspaden en wandelpaden om de leefbaarheid van de verkaveling te verhogen. Speciale aandacht werd besteed aan het kwalitatief groen wonen in een voorstedelijke omgeving.

2003.249.04 Parkflats 002 web

2003.249.04 Parkflats 003 web