293 yavne 001 web

School Yavne

herbestemming kantoren

Opdrachtgever:
Yavne
Locatie:
Antwerpen
Periode:
2009-2019
Oppervlakte:
3.480 m²

Het project is gekend als het “witte gebouw”. Het gebouw werd jarenlang gebruikt door de stad Antwerpen als kantoorgebouw. Het bestaand volume heeft 7 bouwlagen. In 2013 is, in het kader van de aanvraag van een stedenbouwkundig attest, beslist dat het bestaande volume slechts kan behouden worden indien er twee bouwlagen worden afgehaald. Het ontwerp voorziet naast het aflagen van deze twee bouwlagen ook de afbraak van de achteruit gebouwde volumes. 

Om het gebouw volwaardig te herbestemmen tot school zijn er ook grote flexibele volumes nodig. Daarom wordt een nieuw bouwvolume aangebouwd. Het nieuwe bouwvolume zet aan op de perceelsgrens aan de Van Immerseelstraat en vervolledigt op deze manier het bouwblok. Tegenover de kruising van de van Immerseelstraat en de Van Spangenstraat is de ingang van de nieuwe school voorzien, aansluitend op de ingang van de bestaande school. Op het gelijkvloers wordt de bibliotheek, de administratie en de keuken voorzien. De eerste verdieping is het verdeelniveau, hier is een overdekte speelplaats en een eetzaal/turnzaal gesitueerd. Via de bestaande traphallen worden de klassen op de tweede, derde en vierde verdieping bereikt.

Het nieuwe en het bestaande volume zullen uniform zijn in hun voorkomen: witte baksteenarchitectuur met een regelmatige ritmering van de gevels en een subtiele accentuering van de toegangen. In de blinde delen van de gevel wordt de ritmering van de openingen herhaald door de gevel plaatselijk te verdiepen.

293 yavne 002 web

293 yavne 003 web

293 yavne 004 web

293 yavne 005 web

293 yavne 006 web

293 yavne 007 web

293 yavne 004 web