2015.564 Van Pelt 001 visualisatie brug web

Van Pelt

herstructurering industriële site

Opdrachtgever:
Van Pelt
Locatie:
Wijnegem-Schoten
Periode:
2015-2020
Oppervlakte:
125.000 m²

De complexe site van de firma Van Pelt te Schoten – Wijngem,  gelegen tussen het Albertkanaal  en de Merksemsebaan,  zal in de loop van de komende jaren in verschillende fases geherstructureerd worden. In nauw overleg met de bouwheer en de diverse overheidsinstanties werd een masterplan opgemaakt dat rekening hield met de grote structurele aanpassingen van de komende jaren. Zo werd er reeds een nieuwe recyclagehal gebouwd, wordt  in 2020 de Hoogmolenbrug  enkele honderden meters verplaatst en wordt Het Schijn overbouwd. 

2015.564 Van Pelt 004 masterplan web

Ook was er nood aan nieuwe kantoren, een doorgedreven controle van aan- en afvoer van goederen, een bouwshop en een ruime opslag voor materialen.  Al deze functies werden ondergebracht in één ruime alles omvattende hal die lijkt te zweven boven het terrein en het Albert kanaal.  Het gebouw verwijst zowel qua vorm als qua functie naar het watergebonden karakter van de site. Als een binnenschip dat is aangemeerd. 

De kop van de hal overkraagt ter hoogte van het Albert kanaal het vaarwater en de loskade zodat schepen droog kunnen geladen en gelost worden. In deze kop werd ondermeer een multifunctionele evenementen ruimte voorzien. 

2015.564 Van Pelt 002 conceptschets web

De sculpturale vorm, de materialisatie en de plaatsing van het gebouw op het terrein is niet louter functioneel, maar het draagt in grote mate bij tot het beeld van de prominente aanwezigheid en de kwaliteit van de firma Van Pelt is in de haven.   De zwevende vorm werd consequent doorgetrokken langsheen 250 m lange gebouw. De bovenbouw, uitgewerkt in licht blauwe sandwich panelen, overkraagt de onderbouw die werd opgebouwd uit lichtgrijze prefab panelen met doorzichtige en ondoorzichtige beglazing. 

Het ruime volume waarin de bouwshop en de kantoren werden ondergebracht werd ontworpen als een duurzaam, polyvalent skelet waar een permanente aanpasbaarheid mogelijk is.  De gebruikte materialen worden zo min mogelijk bekleed en zijn allemaal ter plaatse te verkrijgen. 

2015.564 Van Pelt 003 inkomdetail web